Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB "Ponas Dviratis", juridinio asmens kodas 302993404, adresas A. Goštauto g. 4-1A, 01106 Vilnius, Kontaktinis telefono Nr.  +370 615 31453, elektroninio pašto adresas: info@ponasdviratis.lt

1.    KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1.    Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2.        KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?
2.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3.    KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE? 

3.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
3.2.1.    Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje mamakendama.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

3.2.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

3.3.    Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
3.3.1.    Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje mamakendama.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardą
 • Pavardę
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris
 • IP adresą.

3.4.    Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai:
3.4.1.    Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje mamakendama.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus:
3.4.2.    Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:

 • Lytį;
 • Gimimo datą;
 • Asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės duomenis.

3.5.    Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
3.5.1.    Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • IP adresą;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

3.5.2.    Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

4.    KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

4.1.    Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2.    Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.2.1.    Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • IP adresą.

4.2.2.    Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.

4.3.        Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.3.1.    Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mamakendama.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
 • IP adresą.

4.3.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

4.4.    Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.4.1.    Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve mamakendama.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
 • Apklausų metu pateiktus atsakymus;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

4.5.    Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
4.5.1.    Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Pristatymo adresą
 • Pristatymo būdų istoriją
 • Įrenginių identifikaciniai numerius.

4.5.2.    Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o  taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai.   Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:

 • Vardas
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Pristatymo adresą
 • Pristatymo būdų istoriją
 • Mokėjimo būdų istoriją
 • Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją.
 • Pirkimo istoriją
 • IP adresas;
 • Įrenginių identifikaciniai numerius;

4.5.3.    Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@ponasdviratis.lt.

4.6.    Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.6.1.    Norėdami užtikrinti paslaugų kokybę bei sumažinti laiko trukmę nuo Jūsų užsakymo gavimo iki įvykdymo, tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas tik Bendrovės veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.

4.7.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
4.7.1.    Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

4.8.    Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu
4.8.1.    Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį
 • Elektroninio pašto adresą:
 • Pristatymo adresą;
 • Užsakymo informaciją.

4.8.2.    Tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones.

4.9.    Jūsų bei mūsų saugumo užtikrinimo tikslu
4.9.1.    Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

5.    AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?
5.1.    Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1.    Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
5.1.2.    Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
5.1.3.    Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
5.1.4.    Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
5.1.5.    Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.

6.    AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS MAMAKENDAMA.LT ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

6.1.    Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

7.    KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

7.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
7.1.1.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

7.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
7.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
7.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8.    KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

8.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9.        KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

9.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
9.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
9.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 615 31453;
9.1.3.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

10.    KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

10.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
10.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;

MANO PROFILIS --> REDAGUOTI PROFILĮ

10.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
10.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 615 31453;
10.1.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

11.    AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

11.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

11.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
11.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
11.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
11.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
11.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
11.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

11.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
11.3.1.    Savo asmeninėje mamakendama.lt paskyroje;
11.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
11.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 615 31453;
11.3.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

12.    AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

12.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
12.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
12.1.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
12.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

12.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
12.2.1.    Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę mamakendama.lt paskyrą;
12.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
12.2.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 615 31453;
12.2.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas

13.    AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

13.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
13.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje

 • MANO PROFILIS --> REDAGUOTI PROFILĮ

nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu.
13.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
13.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 615 31453;

14.    KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

14.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
14.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
14.2.1.    Per savo asmeninę mamakendama.lt paskyrą;
14.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
14.2.3.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 615 31453;
14.2.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

15.    KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
15.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
15.1.2.    Per savo asmeninę mamakendama.lt paskyrą;
15.1.3.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ponasdviratis.lt;
15.1.4.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 615 31453;
15.1.5.    Atvykdami į mūsų prekybos vietas.
15.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
15.3.    Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.
15.3.1.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

16.    KAS YRA SLAPUKAI? 
16.1.     Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.
16.2.    Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
16.3.    Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
    kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine);
    kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
    paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
    tiksliniam rinkodaros orientavimui.
16.4.    Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, jungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
16.5.    Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
    būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
    funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
    statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
    tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite čia.

16.6.    Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
    neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
    valdyme apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

16.7.    Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės.

Sekite mus Facebook'e